Агаарын толгойн түгээлтийн олон талт

  • Air Header Distribution Manifolds

    Агаарын толгойн түгээлтийн олон талт

    JELOK цувралын агаарын толгойн хуваарилах олон талт төхөөрөмж нь компрессороос агаарыг уурын урсгал хэмжигч, даралт хянагч, хавхлагын байрлал тогтоогч гэх мэт хийн багажийн идэвхжүүлэгч рүү хуваарилах зориулалттай.Эдгээр олон талт төхөөрөмжүүд нь үйлдвэрлэлийн химийн боловсруулалт, хуванцар боловсруулалт, эрчим хүчний үйлдвэрүүдэд өргөн хэрэглэгддэг бөгөөд 1000 psi (урсгалтай төгсгөлийн холболт) хүртэл нам даралтын хэрэглээнд ашиглахыг зөвшөөрдөг.