Цахилгаан соронзон урсгал хэмжигч

  • JEF-300 Electromagnetic Flowmeter

    JEF-300 Цахилгаан соронзон урсгал хэмжигч

    JEF-300 цувралын цахилгаан соронзон урсгал хэмжигч нь мэдрэгч ба хөрвүүлэгчээс бүрдэнэ.Энэ нь Фарадейгийн цахилгаан соронзон индукцийн хууль дээр суурилдаг бөгөөд энэ нь 5μs/см-ээс их дамжуулалттай дамжуулагч шингэний эзэлхүүний урсгалыг хэмжихэд хэрэглэгддэг.Энэ нь дамжуулагч орчны эзэлхүүний урсгалыг хэмжих индуктив тоолуур юм.