Компакт температур дамжуулагч

  • JET-600 Compact Temperature Transmitter

    JET-600 Компакт Температур дамжуулагч

    JET-600 Компакт температур дамжуулагч/мэдрэгч нь найдвартай, бат бөх, үнэн зөв тоног төхөөрөмж шаардлагатай үйлдвэрлэлийн хүнд нөхцөлд ашиглах зориулалттай.

    Компакт температур мэдрэгч нь суурилуулсан дамжуулагчаар тоноглогдсон байдаг.Өргөн сонголттой процесс, цахилгаан холболттой.