Даралт дамжуулагч

  • JEP-100 Series Pressure Transmitter

    JEP-100 цуврал даралт дамжуулагч

    Даралт дамжуулагч нь даралтыг алсаас харуулах цахилгаан дамжуулах гаралт бүхий мэдрэгч юм.Процесс дамжуулагч нь үйл ажиллагааны цар хүрээг нэмэгдүүлэх замаар даралт мэдрэгчээс ялгаатай байдаг.Эдгээр нь нэгдсэн дэлгэцтэй бөгөөд өндөр хэмжилтийн нарийвчлал, чөлөөтэй өргөжүүлэх боломжтой хэмжих хүрээг санал болгодог.Харилцаа холбоо нь тоон дохиогоор дамждаг бөгөөд ус нэвтэрдэггүй, дэлбэрэлтээс хамгаалагдсан гэрчилгээнүүд байдаг.