Үйлдвэрийн аялал

Семинар

workshop4
workshop2
workshop1
workshop3

Чанарын хяналт

Material inspection

Материалын үзлэг

Aging test

Хөгшрөлтийн тест

Chip test

Чип тест

Агуулах логистик

Industries

Аж үйлдвэрүүд

Package

Багц

Logistics

Логистик

Үзэсгэлэн

Exhibition