Даралт дамжуулагч модуль

  • Head Mount Pressure Transmitter Module

    Толгойн холболтын даралт дамжуулагчийн модуль

    Даралт дамжуулагч нь даралт хувиргагчтай холбогдсон хэрэгсэл юм.Даралт дамжуулагчийн гаралт нь хувиргагч мэдрэгчтэй даралтын мужаас 0-100% -ийг илэрхийлдэг аналог цахилгаан хүчдэл эсвэл гүйдлийн дохио юм.

    Даралтын хэмжилт нь үнэмлэхүй, хэмжигч эсвэл дифференциал даралтыг хэмжиж болно.