Хавхлагыг шалгах

  • JCV-100 High Pressure/Temperature Check Valve

    JCV-100 Өндөр даралт/температур шалгах хавхлага

    Шалгах хавхлага бүрийг шингэн алдагдлыг илрүүлэгчээр хагарч, дахин битүүмжлэх эсэхийг үйлдвэрт шалгадаг.Шалгах хавхлага бүр туршилтын өмнө зургаан удаа эргэлддэг.Хавхлага бүрийг дахин битүүмжлэх зохих даралтаар 5 секундын дотор битүүмжлэх эсэхийг шалгадаг.